Road Signs & Marking

Me ne rruget jane më të sigurta…

Shërbimet tona

Udhëtoni përherë të Sigurtë

PROJEKTIMI

Ekipi i inxhinjerëve dhe specialisteve tanë, janë në gjendje të ndihmojne klientet në gjetjen ezgjidhjeve optimale me profesionalizem, standart te lartë dhe në përputhje me kodin rrugor te Republikës së Shqipërise. Projektimi perfshin fushat e sinjalistikos, sigurise dhe trafikut rrugor.

DIZENJIMI

Nga momenti i marrjes se porosise nga klienti, stafi yne me eksperience shume vjecare mundeson realizimin e karkeses sa me afer idesë. Pas aprovimit nga klienti porosia procedohet drejt prodhimit.

PRODHIMI

Në momentin e konfirmimit të porosisë nga klienti, ajo kalon në procesin e prodhimit duke u bazuar në standartet e kërkuara te certifikimit ISO 9001-2008 (te organizimit) dhe të gjitha certifikatave te tjera profesionale lidhur me produktet duke dhëne kështu të gjitha garancitë lidhur me produktet.

MONTIMI

Si hallka e fundit e zinxhirit pas projektimit, dizenjimit dhe prodhimit ngelet montimi. Ky proces realizohet ne sasi, ne kohe dhe cilesi sipas kerkesave te klienteve

Rreth Nesh

“R.S.&M” sh.p.k u krijua në vitin 2003 me nje mesazh të qartë për të krijuar nje kompani 100% shqiptare, të nje niveli to lartë në fushën e sinjalistikës dhe sigurise rrugore, të njohe nevojat e Republikë së Shqipërise, të permirësoje infrastrukturen ekzistuese, të implementoje infrastrukturen e re dhe të kompletoje rruge me sinjalistike (horizontale dhe vertikale) dhe siguri rrugore të niveleve bashkekohore. Sot,” R.S.&M” sh.p.k ka arritur objektivat e realizimit të projekteve të suksesshme të rendesishme në fushat kryesore të synuara. Xhiroja vjetore e Kompanise është 10 fishuar me objektiv per të arritur nje xhiro në rritje me “here”. “R.S.&M” ashte nje shoqëri përgjegjëse në biznes duke demonstruar marrëdhënie korrekte me bankat brenda dhe jashtë vëndit, kompanitë e sigurimit dhe në zhvillimin e investimeve te huaja. Kompania jonë i riinveston fitimet vjetore të saj në zgjerimin dhe përmirësimin e strukturave të saj, në mjete e makineri. Baza teknike që i jep siguri në ushtrimin e aktivitetit të saj qëndron në shumëllojshmërine e mjeteve dhe makinerive të cilat perbëjne një aset me vlerë në konkurrëncen e tregut e madje edhe në plotësimin e nevojave të shoqërive të tjera që operojne ng kete fushe neparmjet qeradhenies. “R.S.&M” sh.p.k zoteron: pesë makineri vijëzimi me ajër…

Album Punimesh 

“r.s.m” shpk

Tabela

SINJALISTIKE

GUARDRAIL

BLLOKUES

CERTIFIKIME

Na kontaktoni

Kontakt

+355 (0) 422407242

+355 069 608 44 84

Adresa

Autostrada Tirane – Durres, km 2

Tirane, Albania

Email

info@rsm-al.com

Send A Message

All rights reserved – R.S.M SHPK